Adrian Weser Consulting
Medienmarketing, Seminare

Dr. Christian Schneiderbauer
Programmforschung (TV + Online), Wirkungsforschung Programm-Marketing

komma Forschungs- und Beratungsgesellschaft
Markenforschung, Touchpoint-Forschung